Sälj din el

Producerar du egen el genom sol, vind eller vatten?

Är du din egen solbonde eller producerar du vind-, vattenkraft eller biogas? Grattis till att producera din egen förnybara el! Ibland produceras kanske mer el än vad du själv behöver. Då är det fördelaktigt att teckna vårt avtal för mikroproduktion och sälja din produktion till oss istället för att bara mata ut den på nätet. Du blir då en mikroproducent till Bondens el.

Mikroproducentavtal

  • Ersättning: aktuellt spotpris (avdrag för aktuella kostnader ca 2,9 öre/kWh för 2024)
  • En månads uppsägning
  • Månadsavgift 18,75 kr inklusive moms

Förutsättningar för att bli en mikroproducent

  • Du behöver vara kund till oss med din förbrukningsanläggning.
  • Din produktionsanläggning måste vara inkopplad till nätet.
  • Både konsumtions- och produktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt.
  • Huvudsäkringen får högst vara 63 A och kunna mata en effekt om max 43,5 kW. (Har du en större produktion? Kontakta kundservice.)

Betalning

Om du producerar mer än du förbrukar betalar vi ut överskott över 40 kr. Belopp under 40 kr förs över till nästa månadsfaktura.

Momsplikt

Vi lägger inte moms på din elproduktion. Elförsäljning för mindre än 80 000 kr är momsbefriad. Om du är momspliktig och vill att vi lägger på moms på din elproduktion, kontakta oss så hjälper vi dig.

Annan ersättning

Du kan även få ytterligare ersättning för din överskottsel.

Skattereduktion

Som mikroproducent finns det möjlighet att få skattereduktion, här finns info om hur du gör.

Ersättning nätnytta

Som mikroproducent får du ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen betalas automatiskt ut från ditt nätbolag. Kontakta ditt nätbolag för information om ersättningen som gäller där just du bor. 

Ersättning för överskottsproduktion utan avtal 

Om du är kund hos oss och producerar egen el utan ett mikroproducentavtal kommer vi att ge dig betalt, det kallas mottagningsplikt. Men för att få bättre betalt råder vi dig att teckna mikroproducentavtal med oss. För mottagningsplikt betalar vi spotpris med avdrag för aktuella kostnader för mottagande av el, minus 6 öre/kWh, samt månadsavgift för din anläggning 37,50 kr inklusive moms.